« سالپنجیت | اول دفتر | شکوری‏راد: اراده‌ای برای حل سوء ظن‏ها وجود ندارد »

روز قدس با شکوه خواهد بود


راهپیمایی روز قدس امسال ویژگی های خاصی یافته است. سران و تشکل های هر دو جناح دعوت به شرکت کرده اند و بطور مشخص سران معترضین، موسوی، کروبی و خاتمی، وشخصیت ها و تشکل های حامی آنها با اعلام حضور خود در این راهپیمایی به نوعی به هواداران خود فراخوان داده اند. با این حال هاشمی بر خلاف هر سال خطبه نخواهد خواند و احمدی نژاد برای دومین بار ظرف یک ماه گذشته پیش از خطبه ها سخنرانی خواهد کرد.
اما ویزگی مهم، تصمیم مردم برای استفاده از این فرصت برای اعتراض نه فقط به ظلم اسرائیل بر ملت فلسطین بلکه به هر گونه مصداق ظلم بر هر ملتی از جمله ملت مسمان ایران است.
همانطور که حضرت امام در زمان جنگ و هنگامی که اسرائیل به جنوب لبنان حمله کرد و بسیاری داوطلب شدند تا به مصاف اسرائیل بروند فرمودند راه قدس از کربلا می گذرد امروز نیز نمی توان به مصاف اسرائیل رفت اما نسبت به ظلمی که به ملت ایران می رود غافل بود.
بدیهی ست شان نزول اصلی روز قدس دفاع از ملت مظلوم فلسطین در برابر رژیم غاصب و جنایتکار اسرائیل است و این منافاتی ندارد که مردم در این فرصت به مظاهر ظلم در جامعۀ خود نیز نظر داشته باشند و آنها را نیز محکوم کنند.
جامعۀ دو شقه شده ایران در مورد وجه اول توافق دارند و همراهی شان در این مورد مغتنم است و در مورد وجه دوم اگر چه اختلاف نظر هست اما در مورد رفع ظلم مفروض می تواند توافق دیگری را به منصۀ ظهور برساند و آن اینکه هر کس شعار خود را بدهد و همدیگر را تحمل کنند.
بسیار بعید بنظر می رسد در روز جمعۀ این هفته، بخصوص حالا که خطیب جمعه و سخنران پیش از خطبه ها از سران مدافع نتیجۀ انتخابات و سرکوب معترضان هستند، شاهد آرایش نظامی در خیابانهای طول مسیر راهپیمایی باشیم. حضور نظامیان برای کنترل راهپیمایی روز قدس که علیه اسرائیل برگزار می شود بی معنی و نقض غرض نظام جمهوری اسلامی که مبدع این حرکت اعتراضی ست خواهد بود. احتمالاً مدافعان وضع موجود بجای سرکوب جمعیت سبز شرکت کننده در راهپیمایی در صدد تحت الشعاع قرار دادن حضور آنها با بسیج نیروهای خود از تهران و شهرهای اطراف و توزیع انبوه تراکت و پلاکارد با رنگهایی متفاوت از سبز باشند. این هیچ ایرادی ندارد، هر کس میتواند با رنگ خود از آرمان قدس دفاع کند و مظاهر ظلم و بی عدالتی را محکوم کند. اگر هرجناحی تلاش کند هواداران خود را به صحنه بیاورد حاصل اول آن محکومیت اسرائیل خواهد بود که وجه مشترک هر دو جریان است.
بنابراین اگر همه این را بپذیرند، امنیت برای همۀ شرکت کنندگان در راهپیمایی تأمین خواهد شد و ما شاهد بیشترین حضور مردم، بدون وقوع درگیری، خواهیم بود. هم چنان که در انتخابات، هر دو جناح دعوت به شرکت در انتخابات کردند و اکنون هیچیک از کار خود پشیمان نیستند. چرا که هر کدام می اندیشند به نوعی پیروز میدان بوده اند . یکی به هر روی نتیجه انتخابات را از آن خود کرده است و دیگری اتحاد گستردۀ ملت برای اعتراض را.
راهپیمایی روز قدس با شکوه خواهد بود و هر دو جناح از آن دستاورد هایی را برای خود بر خواهند شمرد. برای جناح معترض این یک فرصت تجمع است تا اکثریت خود را بنمایاند چرا که فرصت دیگری در اختیار ندارد. در حالی که جناح مقابل همواره فرصت تجمع دارد ولی این فرصت معترضین را، برای خود تهدید می بیند و به همین دلیل ترجیح داده است برای سست کردن ارادۀ حضور معترضان، هاشمی نیاید، خطبه ها را سید احمد خاتمی بخواند و پیش از خطبه ها احمدی نژاد سخنرانی کند.
با وجود اینچنین شرایط، عدم شرکت در این راهپیمایی، هیچ دستاوردی از این فرصت حاصل نخواهد کرد.

دنبالك

TrackBack URL for this entry:
http://gollejeh.com/cgi-bin/mt334/mt-tb.cgi/158

ارسال نظرات

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007