« مصاحبۀ جعلی خبرگزاری "برنا" | اول دفتر | دوباره به هم رسیدیم »

کنفرانس رسانه ای میرحسین و شکست باورهای غلط


کنفرانس مطیوعاتی مهندس موسوی که در نوع خود کم نظیر بود،سه باورغلط را که در بخش هایی از اصلاح طلبان پدید آمده بود و موجب تامل و تردید آنها برای حمایت از ایشان بود شکست.
نخست آنکه، گمان دوری و بیگانگی وی نسبت به مسائل و شریط روز باطل شد.تسلط بسیار زیاد ایشان بر مباحث مربوط به سئولات مطرح شده در زمینه های مختلف و پاسخ های درخورو به جا و مناسبی که ایشان ارائه کردنداین باور غلط را یکجا از بین برد و دل انانکه در اشتیاق داشتن رییس جمهوری با درایت و کیاست و همه جانبه نگر بودند را ربود.
دوم آنکه، برخی، بخصوص جوانانی که دورۀ نخست وزیری ایشان را درک نکرده بودند، دیدگاه ژانوسی و رویکرد مطرح شده از طرف ایشان و طرح گفتمان "اصلاح طلبی با مراجعه به اصول" را به درستی در نیافته و آن را معیار خارج بودن از دایره اصلاح طلبی تلقی کرده و نگران آن بودند که کناره گیری آقای خاتمی به نفع کسی انجام شده باشد که دیدگاه هایش اصلاح طلبانه نیست، براساس جواب های صریح و شفافی که ایشان به سئولات مربوط به جوانان،جامعه و سیاست خارجی و رویکردهای انتخاباتی خویش دادند این باور غلط نیز یکباره فروریخت و همگان دریافتند که رویکرد ایشان جمع اصلاح طلبی و اصول است و به معنای آن نیست که تحولاتی که جامعه خواهان ان هستند مغفول بماند.
صراحت و شفافیت ایشان در بیان نظرات خویش در پاسخ به سوولات مطروحه بسیاری را به وجد آورد.
و در نهایت مورد سوم که خلاف باوری بود که در بسیاری از نیروهای دلسوز و نگران وجود داشت و در این کنفرانس بروز پیداکرد. موفقیت درخورتوجه ستاد انتخاباتی مهندس موسوی در سازماندهی و و برگزاری شایسته آن بود.علاوه بر زمان و مکان مناسب، ترتیبات داخلی برگزاری کنفرانس و توزیع منطقی فرصت سوال برای رسانه ها که موجب رضایتمندی خبرنگاران بودو نیز طراحی مناسب دکور و و تدابیر مربوط به نحوه حضور مهندس موسوی در سالن و در میان خبرنگاران و نیز امکاناتی که در اختبار خبرنگاران قرار داده شده بود تا بتوانند اخبار خود را در اسرع وقت ارسال کنند، همگی نشان دهنده مدیریت شایسته ای بود که در برگزاری کنفرانس اعمال شده بود.
همۀ اینها دلیلی بود که دو ساعت پس ار برگزاری کنفرانس پیامکی از یکی از دوستان جوان که دو روز قبل از آن از چنین باورها و نگرانی هایی با من صحبت کرده و از نتیجه انتخابات بسیار نگران بود دریافت بدارم که در آن نوشته بود"در مورد موسوی تا حالا خوشبختانه شما در ست می گفتید و ما اشتباه می کردیم"
فردای روز برگزاری کنفرانس ، او را دیدم . گفت با تعدادی از دوستان ساختمانی را در غرب تهران گرفته ایم و یک ستاد برای میرحسین زده ایم و با شور فراوان از طرح ها و برنامه هایی که برای حمایت از ایشان در نظر گرفته اند سخن می گفت.
لازم است این را هم گفته باشم که کار ستاد طبیعتاً بی عیب و نقص نیست و اگر برخی نگرانی های درست در مورد تعیین مسئولان استانی برطرف شود بسیار می توان به نتیجه انتخابات پیش رو امیدوار بود.

دنبالك

TrackBack URL for this entry:
http://gollejeh.com/cgi-bin/mt334/mt-tb.cgi/121

نظرات

بهرام :

جناب آقاي شكوري راد
با سلام و احترام

اين يادداشت شما را خواندم اما در سايت كلمه و نخواستم در ذيل پست منتشر شده در سايت كلمه مطلبي بنويسم. فقط همين را بايد عرض كنم كه لزوما همه ي سوالاتي كه مطرح مي شود ناشي از باورهاي غلط نيست! بنده خود از جمله كساني بودم كه سوالاتي در ذهنم ايجاد شده بود و آن را در قالب يادداشت هايي كه در سايت كلمه نوشتم و مناظره هاي مجازي كه با آقاي بهشتي شيرازي كرديم و در سايت كلمه منتشر شد و البته در وبلاگ خودم هم قرار گرفت همه براي شفاف تر شدن فضا و دريافت پاسخ براي سوالات مفيد بود نبايد باورها و نظرات افراد را در فضاي آزاد و آزادي بياني كه همه ي ما به آن اعتقاد داريم و پس از دوم خرداد نيز هزينه هايي را از بابت تحقق آن داديم غلط پنداشته و باور خود را درست بدانيم و بعد هم بگوييم اين باورها شكست خورد! در جريان همين گفت وگوها و ديالوگ هاست كه فضا آماده انتخاباتي دمكراتيك و آگاهانه مي شود به نظر من نبايد در دام توهم توطئه بيافتيم. درست است؟ بسياري از كساني سوالاتي مطرح كردند اتفاقا دلسوزان ودوستاران مهندس موسوي بودند. اين است كه معتقدم اجازه دهيم اين فضاي نقد دوستانه ودلسوزانه فضاي انتخابات را گرم نكند و در همان دامي نافيتم كه برخي از دولت ها افتادند. شما سري به وبلاگ بنده بزنيد و سلسله گفتارها در خصوص همين موضوع را مطالعه اي بكنيد به نظر من اتفاقا اگر اين سوالات مطرح نمي شود و پاسخ ها نيز به صورت منطقي از زبان مهندس موسوي شنيده نمي شد بايد نگران مي شديم. اگر لازم بود در اين زمينه نكاتي ديگري را به عرض خواهم رساند. متشكرم

شکوری: با نظر شما کاملاً موافقم. شاید اگر بجای "شکست باور های غلط" مینوشتم: "شکسته شدن انگاره های نادرست" بهتر بو د و این سوء تفاهم بوجود نمی آمد. کمی عجله و کم دقتی شد.

 

احمدپور :

مبارکه!

 

issa safa :

اما میر حسین موسوی تا کنون نه تنها به مرکز اصلی قدرت انتقاد نکرده بلکه آن را تایید می کند.

 

ارسال نظرات

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007