« قابل سرفراز | اول دفتر | جناح اقليت و مستقل مجلس نبايد موجودي خود را به حساب اين و آن واريز كنند »

اقدام صالح

این یادداشت در روزتامه اعتماد منتشر شده است

می گویند در لبنان آزادی فراوان و دموکراسی کم است. وقایع لینان را صرفا می توان در چارچوب مناسبات و شرایط داخلی و خارجی لبنان و قانون اساسی قومی- مذهبی آن تحلیل کرد.
اینکه حزب الله با استفاده از قدرت سازمانی و نظامی خویش به خود اجازه داد کنترل بیروت را بدست بگیرد و کسانی را که فلج ساختن شبکه مخابراتی حزب الله و برکناری مسئول امنیت فرودگاه بیروت را بعنوان اقدام عملی خویش در راستای خلع سلاح مقاومت در دستور کار خویش قرار داده بودند مرعوب، ناکار و وادار به عقب نشینی کند، اگر چه می تواند به حسب ظاهر قابل خدشه باشد اما در وضیعت کنونی لبنان یک اقدام نجات بخش بوده و بر خلاف ظاهر آن جلوگیری کننده از جنگ داخلی تلقی می شود .

حزب الله لبنان از این جهت در بین مردم لبنان اعم از شیعه، سنی، مسیحی و .... محبوبیت دارد که مبارزات آزادیبخش جنوب لبنان را با عنوان مقاومت لبنان انجام داده و خود را در خدمت ملت لبنان و زیر پرچم لبنان آزاد و سرافراز تعریف کرده و همواره از در گیر شدن با نیروهای داخلی که خود را رقیب حزب الله می دانستند پرهیز نموده است . بنابراین اقدام اخیر حزب الله و تهدید سید حسن نصرالله، رهبر آن، مبنی براینکه به هر شلیکی که از داخل به سوی حزب الله انجام شود پاسخ داده خواهد شد، یک نقطه عطف محسوب و به حسب ظاهر ناقض سیاست های ملی گذشته حزب الله شمرده می شود. اما چراحزب الله تن به این اقدام داده است با درک شرایط امروز لبنان قابل تحلیل است. چندین ماه است لبنان رئیس جمهور ندارد و نوزده بار تلاش پارلمان برای انتخاب رئیس جمهور حاصلی نداشته است. ساختار قومی- مذهبی قانون اساسی و آرایش سیاسی لبنان در بن بستی گرفتار آمده است که بیم آن می رود در صورت تداوم منجر به تکرار حوادث تلخ گذشته و جنگهای داخلی شود. پس از بیرون راندن اسرائیل از جنوب لبنان توسط "مقاومت لبنان" و نیز جنگ 33 روزه و پیروزی بزرگ حزب الله در برابر تهاجم سنگین اسرائیل، کسانی که قدرت نظامی و محبوبیت ملی حزب الله را در لبنان بر نمی تابند خواستار خلع سلاح حزب الله شده و درهمین راستا ، برچیدن شبکه مخابراتی حزب الله و تعویض مسئول امنیت فرودگاه بیروت را که در اتحاد حزب الله بوده است را دردستور اقدام خویش قرار دادند.
روندی که مخالفان حزب الله در لبنان با حمایت امریکا، اسرائیل و برخی دولتهای عرب آغاز کرده اند نه تنها موجب اقتدار ملی لبنان نیست بلکه منجر به تضعیف حزب الله بعنوان یک نیروی ملی شده و فرصت را برای نیروهای غیر ملی مسلح فراهم می کند تا به عرض اندام بپردارند و با فزون خواهی در عرصه سیاسی، شرایط را به سوی بحران داخلی سوق دهند .
اقدام به مو قع حزب الله برای در اختیار گرفتن بیروت و تسلط بر اوضاع ، اگرچه شباهت به کودتا داشت اما در حقیقت انتخاب بین بد و بدتر بود که بدرستی و با کمترین هزینه و تلفات انجام شد. این اقدام از ان جهت صالح بوده است که از یک سو صرفاً اقدامی بازدارنده برای کسانی بوده است که نمی توانستند ملی بیاندیشند و مانع بروز یک بحران بزرگ شد و از سوی دیگر با واگذاری فوری کنترل بیروت به ارتش ملی لبنان نشان داد که پیامد این اقدام زیاده خواهی و تحمیل حاکمیت غیر قانونی نیروی پیروز بر دیگران نبوده است. اکنون آتش بیار معرکه گریخته و اوضاع رو به آرامش دارد. امروز قدرت برتر تشکیلاتی و نظامی حزب الله در خدمت حفظ آرامش و جلوگیری از جنگ داخلی قرار دارد و حزب الله نشان داد علی رغم برخورداری از قدرت بسیار خویشتن دار بوده و هست.
حال این دانسته است که سید حسن نصرالله نه از موضع رهبر حزب الله بلکه به عنوان یک رهبر ملی در لبنان عمل می کند و به همین دلیل است که ارتش ملی لبنان و بخش های مهمی از مسیحیان و اهل سنت نیز با وی همراه هستند. از این رو می توان روشن بینی، شجاعت و درایت او را ستود و به آن افتخار کرد.

دنبالك

TrackBack URL for this entry:
http://gollejeh.com/cgi-bin/mt334/mt-tb.cgi/84

نظرات

نقی عبدالجوادی دستجردی :

من هم با نظر شما موافقم. ولی یک سوال:
همان طور که می دانید قانون اساسی لبنان میراث حاکمیت فرانسویان بر این کشور بوده است . آیا زمان آن نرسیده است که حزب الله از قدرت خویش استفاده کرده و در صدد تغییر قانون اساسی لبنان برآید؟
چگونه می توان پذیرفت کشوری که اکثریت مردم آن (یعنی بیش از 60 درصد) مسلمان هستند رییس جمهور مسیحی داشته باشند؟

 

امیر :

اگر به دموکراسی و قانون اعتقاد داریم باید همواره آنرا محترم بشماریم حتی اگر این قانون به نفع حزب یا گروه مورد حمایت ما نباشد.

 

reza :

البته لبنان چندان هم کشور آزادی نیست...اصولا مدارس شیعه و مسلمانان قدرت مالی عظیمی دارند که به همین خاطر کلیه طبقات متوسط و فقیر به اجبار باید به مدارس آنها بروند و تحت آموزش های آنها قرار بگیرند و از قوانین اسلامی تبعیت کنند تا بتوانند از خدمات عمومی و تحصیل بهره مند شوند...تنها قشر مرفه این جامعه است که می تواند با پرداخت پول از خدمات اروپایی و تحصیل در مدارس اکثرا فرانسوی بهره مند شود...این چندان جامعه آزادی محسوب نمی شود...

 

ارسال نظرات

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007