« دو مقدمه و یک سوال در مورد آقای جنتی | اول دفتر | چرا چنین گفت فرمانده سپاه؟ »

هشدار به جناح حاكم درباره ناچار شدن از اعطای امتياز به بيگانگان

مصاحبه زیر با سایت بهارستان ایران انجام شده است

عضو جبهه مشاركت ايران اسلامي گفت: داشتن مجلسي ضعيف بواسطه‌ آنكه به ضعيف شدن كل نظام مي‌انجامد ،باعث مي شود نظام در عرصه‌ بين الملي باج دهد .
علي شكوري راد در گفت وگو با خبرنگاربهارستان ايران انتخابات رقابتي را انتخاباتي كه در آن مردم بتوانند نامزد مورد علاقه خود را از ميان نامزدها انتخاب كنند، دانست وگفت: در چين انتخاباتي ،نامزدي كه از بيشترين پشتوانه‌ي راي مردمي برخوردار باشد انتخاب مي شود .
وي كه انتخابات پيش رو را به جهت حذف بسياري از نامزدهاي موردعلاقه‌ مردم فاقد ويژگي هاي يك انتخابات رقابتي دانست ،اضافه كرد : در اين انتخابات مردم ممكن است پاي صندوق‌هاي راي حاضر شوند ، اما از آنجاكه انتخاب اولشان را انجام نمي دهند نمي‌توان گفت كه اين انتخابات رقابتي است.
وي افزود: علاوه بر اين ممكن است بسياري از اين افراد كه پاي صندوق هاي راي حاضر مي‌شوند راي سفيد به صندوق بياندازند.
وي اضافه كرد: در شرايط فعلي به نظر مي رسد يك رقابت ساختگي بين كانديداهاي تاييد صلاحيت شده شكل گرفته ، اين رقابت واقعي نيست و در غياب كانديداهاي اصلي ظاهري از رقابت به خود گرفته است.
وي با يادآوري اينكه انقلاب اسلامي مردم ايران از ابتدا بر پايه راي مردم شكل گرفت، اظهار داشت: اگر جايگاه راي مردم ناديده گرفته شود ديگر جمهوري اسلامي نخواهيم داشت ، هر چند ممكن است اين نام باقي بماند.
عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت، كه كاهش مشروعيت نظام را اولين پيامد برگزاري يك انتخابات غير رقابتي دانست، تصريح كرد: در اين صورت چنين نظامي نمي‌تواند ادعا كند بر پايه راي مردم استوار است و چنين حكومتي براي اينكه در عرصه بماند مجبور است امتيازهاي بين المللي بپردازد .

دنبالك

TrackBack URL for this entry:
http://gollejeh.com/cgi-bin/mt334/mt-tb.cgi/63

ارسال نظرات

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007