« نظام بهداشت و درمان پر از وصله و پینه است | اول دفتر | شش سال پیش در چنین روزی »

محمد سروش

محمد سروش شریعتی
فرزند شیوا و سعید
دیر آمد
اما هیچکس امیدش را از دست نداد تا
او بیاید
و حالا خیلی عزیز است
من از او عکس می گیرم
او هم به من نگاه می کند
او بزرگ خواهد شد
بچه های دیگر هم بزرگ خواهند شد
...زندگی ادامه خواهد داشت
ما باشیم
یا
نباشیم
...

دنبالك

TrackBack URL for this entry:
http://gollejeh.com/cgi-bin/mt334/mt-tb.cgi/41

نظرات

seyyed :

شما با آقا سعید شریعتی نسبت دارید؟ خدا حفظ کنه آقا سروشو برای پدر و مادر فهیمش

شکوری: بله. شیوا خواهر زادهء من است.

 

Kazem Atighetchi :

I am 60 years old.I left my Country 20 years ago not because I loved to leave but because what you wrote to day. I saw 20 years ago.Iran Aziz lost so many good people like yourself.I do not want to see my homeland will disapear like Yugolavi did Ten years ago.I had lot of hope wehn Emamcame but lost my hope when Bazargan gone.good luck to youand my dear Khatami.We Iranian deseve to be run by Ahmadinejad and company. Va Salam

 

امید محدث :

آقای دکتر من به شوخی به محمد سروش میگم روشن فکری دینی دقن کنید به اسمش :
محمد " سروش " " شریعتی "

 

شَیرین :

سلام.چه زیبا می نویسید.شعر قشنگی بود .

 

ندا فدائي :

واقعاً قشنگ بود

 

ارسال نظرات

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007