« باز این چه شورش است... | اول دفتر | کانون توحید »

انسجام اصلاح طلبان با محوریت آقای خاتمی جناح مقابل را نگران کرده است

سایت ستاد اصلاح طلبان، امروز جمعه، مصاحبه ای را با من انجام داد که متن آن به نقل از "بهارستان 8" چنین است.


یک نماینده مجلس ششم گفت: فضای نگران کننده ای نسبت به به اینکه انتخابات در پیش رو از چارچوب های قانونی خود خارج شده، ایجاد شده است.
علی شکوری راد، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی درگفت وگو با خبرنگار سایت ستاد ائتلاف اصلاح طلبان افزود:تاجایی که به یاد دارم در هیچ یک ازانتخابات های گذشته فضا به این اندازه سنگین و تاریک نبود.

وی با استناد به برخی از اظهار نظرهای متولیان امر انتخابات در این دوره ، تصریح کرد: نباید فراموش کنیم که رییس ستاد انتخابات کشور یک نظامی است ، لذا اظهار نظرهای اوبیشتر شبیه اظهار نظریک فرد نظامی است تا یک مسوول سیاسی.

این عضو شورای مرکزی جبهه ی مشارکت ایران اسلامی ادامه داد : بنا به اظهار نظرهایی که از جناح مقابل درباره ی چگونگی بررسی صلاحیت ها شنیده می شود واخباری که ازهیاتهای اجرایی و ستاد انتخابات کشور به گوش می رسد می توان عنوان کرد که جناح مقابل، که در این دوره مسسولیت اجرا و نظارت انتخابات را بر عهده دارد، ازفرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در صدد سواستفاده است که این بسیار نگران کننده به شمارمی رود.

وی در ادامه فضای ایجاد شده را از جهت آنکه می تواند به کم شدن انگیزه اصلاح طلبان برای حضور در میدان بیانجامد نگران کننده دانست و گفت : در این فضا باید بیش از هر چیزی منتظر اعلام نظر هیات های اجرایی در بررسی صلاحیت ها باشیم وهرگونه واکنش ما به اعلام نظر هیات های اجرایی در مورد صلاحیت ها باید در چارچوب ستاد ائتلاف اصلاح طلبان باشد.

وی تصریح کرد:در انتخابات جاری اتحاد و انسجام اصلاح طلبان با محوریت آقای خاتمی جناح مقابل را نگران کرده است و اصلاح طلبان ضمن تلاش درجهت حفظ این انسجام باید بدانند که تنگ نظری های جناح مقابل نشان دهنده قدرت اصلاح طلبان است.

دنبالك

TrackBack URL for this entry:
http://gollejeh.com/cgi-bin/mt334/mt-tb.cgi/36

ارسال نظرات

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007