« داستان محکومیت من | اول دفتر | رفع تهديد با تقويت دموکراسي »

هدفمان بازگرداندن مجلس به جایگاه خودش است

چهارشنبه,26 دی ,1386 به نقل از سایت ستاد اصلاح طلبان(www.baharestan8.com )

يك نماينده‌ي دوره ي ششم مجلس شوراي اسلامي، مهمترين هدف اصلاح طلبان از شركت درانتخابات هشتمين دوره ي مجلس شوراي اسلامي را بازگرداندن مجلس به جايگاه اصلي خود اعلام كرد.

علي شكوري راد درگفت وگو با خبرنگار سايت ستاد ائتلاف اصلاح طلبان با يادآوري جايگاه قوه ي مقننه در قانون اساسي و ديدگاه‌هاي حضرت امام (ره) كه به گفته‌ي ايشان مجليس در راس امور قرار دارد، افزود:مجلس هفتم موقعيت مجلس را تنزل داده‌ است و براي آنكه مجلس از موقعيت درحد شانش برخوردار شود بايد جايگاه نظارتي و قانوني آن را ارتقاء داد.

اين عضو شوراي مركزي جبهه‌ي مشاركت ايران اسلامي درادامه با يادآوري جايگاهي كه براي قوه‌ي مقننه در دفاع ازقانون اساسي، حقوق ملت و انقلاب اسلامي تعريف شده، قرار گرفتن اين قوه درجايگاه حقيقي خودرا به واسطه‌ي سهم موثر مجلس در تصويب قوانيين رفع كننده‌ي بسياري ازمشكلات پيش روي كشور دانست و گفت: مجلس مي تواند با انجام وظايفش در بعد نظارتي مسوولان اجرايي را وادار كند به تعهدات خود عمل و نسبت به مردم صادق وبه بيت المال امين باشند.

وي باتاكيد بر اينكه ازنظر اصلاح طلبان نظارت مجلس مي‌تواند بسياري از مشكلات را حل كند ،اظهارداشت: بر اين اساس اصلاح طلبان برنامه‌اي كارشناسي شده را تدوين كرده اند و براي پي‌گيري اين برنامه ها وارد عرصه‌ي انتخابات شده‌اند.

شكوري راد تاكيد كرد: اولويت امروز آشناكردن دولت با چارچوب‌هاي خود است تا خارج ازآن عمل نكندو مجلس را ناظر بداند.

اين نماينده ي دوره‌ي ششم مجلس شوراي اسلامي در ادامه با تاكيد بر اينكه امروز نقش مجلس در بودجه كاهش پيدا كرده است گفت: جهات بودجه براي نمايندگان مجلس مشخص نيست ، علاوه بر آن شاهديم كه درسفرهاي استاني دولت اعتبارات غير مصوبي اختصاص داده مي شود، كه بايد اين رويه اصلاح شود.

وي درپايان باتاكيد براينكه بايد هزينه‌هايي كه از سوي دولت مي شود، جلوي چشم مردم باشد ، تصريح كرد: نمايندگان مجلس نمايندگان مردم هستند، لذا نبايد نامحرم شمرده شوند.

دنبالك

TrackBack URL for this entry:
http://gollejeh.com/cgi-bin/mt334/mt-tb.cgi/33

ارسال نظرات

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007