« تسلیت | اول دفتر | هدفمان بازگرداندن مجلس به جایگاه خودش است »

داستان محکومیت من

در هنگام ثبت نام برای نامزدی مجلس هشتم برای اولین بار ناگزیر شدم در فرم ثبت نام قسمت سابقه محکومیت را پر کنم . باید اعتراف کنم که لحظه بسیار تلخی برایم بود. پرسشنامه جایی نداشت که توضیح دهم که من برای چه محاکمه و محکوم شده ام. فقط توانستم بنویسم در شعبه 36 تجدید نظر تهران به 400هزار تومان جریمه نقدی محکوم شده ام و حکم صادره نیز اجرا شده است. یعنی جریمه را پرداخت کرده ام.

اولین احضار من به دادگاه قبل ازشروع دوره نمایندگی من و بر اساس شکایت سردار لطفیان فرمانده وقت نیروی انتظامی دربارهء مصاحبه ای از من در ماجرای 18 تیر بود. من بر اساس آن شکایت، توسط قاضی مرتضوی احضار شدم و آن هنگامی بود که هنوز وی اینچنین اشتهار پیدا نکرده بود. برای آن پرونده و پرونده هایی که بعدها بر مبنای شکایت بسیج و صدا و سیما شکل گرفت چند بار در دورهء نمایندگی مجلس و پس از آن به دادگاه احضار شدم. یک بار هم به عنوان رئیس ستاد انتخاباتی جبههء مشارکت در انتخابات دور دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی احضار شدم که خود داستانی شنیدنی دارد.
یک بار که در دوره نمایندگی مجلس توسط آقای مرتضوی احضار شده بودم از آقای کاظمی نماینده محترم ملایرکه از قضات شریف دادگستری بود خواستم مرا همراهی کند و با هم رفتیم. در آن جلسه پس از بازپرسی و گفتگو، وقتی به آقای مرتضوی گفتم این کارهای شما ضربه به اسلام و انقلاب است به من اهانت کرد که من هم همان لفظ را به خودش برگرداندم و کار بالا گرفت. وی با عصبانیت و تهدید گفت یک پرونده سنگین دیگری داری که دادستان روی آن شکایت گذاشته است و من الآن آن را به تو تفهیم اتهام می کنم. سپس زنگ زد و گفت پرونده شکوری راد را بیاورید. چند دقیقه بعد پرونده قطوری را آوردند که شامل بریده روزنامه های حاوی کلیه مصاحبه ها و اظهارات من بود و در حقیقت آرشیو مطالب من از روزنامه ها بود و اسم من درهمهء آنها های لایت شده بود. گفت همهء اینها شکایت از توست و صفحه رویی را شروع به خواندن کرد. به حسب تصادف برگه رویی بریده ای از روزنامهء کیهان بود که تیتر زده بود "انتقاد شکوری راد از دفتر تحکیم وحدت" و متن آن حاوی انتقاد من به آقای علی افشاری بود که خواستار نظارت بین المللی در امور داخلی ایران شده بود. هر چه مطالعه کرد چیزی برای تفهیم اتهام پیدا نکرد. بعد از در دوستی در آمد که خب حالا این پرونده را می گذارم کنار و بعدا رسیدگی می کنم. از آن پرونده قطور دیگر خبری نشد که نشد. بعد ها فرمانده جدید نیروی انتظامی، سردار قالیباف شکایت های سیاسی نیروی انتظامی را از دادگاهها پس گرفت ولی شکایت های صدا و سیما و بسیج اضافه شد. در آخرین جلسه ای که توسط آقای مرتضوی احضار شده بودم قرار التزام به میزان پنج ملیون تومان برایم صادر کرد و پرونده ماند تا پس از دوران نمایندگی توسط قاضی اسلامی رسیدگی شد.
در جلسه ای که توسط آقای اسلامی احضار شده بودم . رئیس دادگاه فی المجلس شکایت بسیج را بی مورد تلقی کرد و از نماینده حقوقی صدا و سیما، آقای موسوی خواست که از شکایت های خود صرف نظر کند. او از خود اکراه نشان داد و من هم گفتم حال که چند بار آمده و رفته ام واین همه وقت رسیدگی طول کشیده است ، خواهان رسیدگی هستم. اما از خودم دفاعی نکردم. بعد ها وقتی برای تجدید نظر خواهی پرونده در اختیارم قرار گرفت دیدم صدا و سیما در مورد سه پرونده ای که دادگاه من را تبرئه کرده بود تقاضای تجدید نظر گذاشته است تا بلکه بتواند برای من محکومیت بیشتری بگیرد. این در حالی بود که در همان ابتدای طرح شکایت ها،وقتی به آقای ضرغامی که در آن زمان معاون امور مجلس صدا و سیما بود گفتم" این چه کاریست که صدا و سیما از من شکایت کرده؟" وی اظهار ناراحتی کرد و گفت متاسفانه ادارهء حقوقی صدا و سیما زیر نظر من نیست. اما در زمان ریاست خودش بر صدا وسیما، تجدید نظر خواهی برای محکومیت بیشتر من هم صورت گرفت.
در زیر متن حکم اولیه، متن دفاعیه و تجدید نظر خواهی من وسپس حکم دادگاه تجدید نظر جهت استحضار خوانندگان آمده است. تصویر روزنامه نوروز هم اگر در دسترسم قرار گرفت بعدا اضافه می کنم.

رأی دادگاه عمومی تهران در بارهء شکایت سازمان صدا و سیما
بسمه تعالی
تاريخ رسيدگي : 21/09/84 شماره پرونده : 82/1083/541 شماره دادنامه :140-29/09/83
مرجع رسيدگي كننده شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران
شاكي : 1- ادراه حقوقي سازمان صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران . خ وليعصرجنب مسجد بلال- ساختمان اداري جام جم – اداره حقوقي
2- نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي . اتوبان افسريه روبروي اتوبان شهيد محلاتي- نيروي مقاومت بسيج
متهم: علي شكوري راد، خيابان.........
اتهام : نشر اكاذيب
گردشكار: پس از ارجاع پرونده و ثبت آن به كلاسه فوق و جريان تشريفات قانوني ، دادگاه با عنايت به محتويات پرونده، ختم رسيدگي را اعلام و با استعانت از ذات مقدس احديت و ذوات مقدسه ائمه اطهار (عليهم السلام ) بشرح ذيل مبادرت به صدور راي مي نمايد.
«راي دادگاه»
در خصوص اتهام آقاي علي شكوري راد فرزند محمد 42 ساله داير بر نشر اكاذيب بقصد تشويش اذهان عمومي موضوع شكايت اداره حقوقي سازمان صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران بدين شرح كه شاكي اعلام نموده است متهم طي سخناني كه در دانشگاه امام صادق (ع) ايراد نموده و در روزنامه نوروز مورخ 31/03/80 منعكس شده است مطالبي را عليه صدا وسيما مطرح نموده است كه از مصاديق بزه نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي است و تقاضاي تعقيب كيفري مشاراليه را دارد. مطابق مندرجات روزنامه فوق الذكر كه پس از چاپ و انتشار از هرگونه ايراد ويا توضيح بعدي مصون مانده است. متهم در پاسخ به سوال يكي از دانشجويان در خصوص ساخت فيلم برلين 2 اظهار نموده است : « احتمالااين فيلم درست شده است. شنيده ام صدا و سيما بخش هايي از تبليغات جبهه مشاركت را در دوره تبليغات انتخابات رياست جمهوري مونتاژ كرده و صحنه هايي كه خوشايند ما نيز نبوده است را دركنار همديگر قرار داده تا به متدينان القا نمايد كه چه قدر جامعه خراب شده است و دين در حال از بين رفتن است .» متهم در پاسخ به شكايت مطروحه ، اعلام نموده است آنچه بنده مدعي شده ام ، شنيده ام، بهيچ عنوان دروغ نبوده و آن مطلب در آن زمان بسيار شايع بوده چيزي هم نبوده است كه از صدا وسيما بعيد باشد. دادگاه با عنايت به محتويات پرونده در تحقيقات صورت گرفته و با عنايت به اينكه متهم نتوانسته است دلايل و مستندات خود را در خصوص ساخت فيلم برلين 2 به دادگاه ارائه نمايد. و تنها مبادرت به انتشار وسيع شنيده ها و شايعات نموده است وبا توجه به واقعيات موجود در جامعه ، انتشار چنين اخبار كذبي مي تواند موجب تشويش اذهان عمومي نسبت به عملكرد صدا وسيما باشد. لذا بزهكاري متهم را ثابت و مسلم تشخيص داده و مستنداً به مواد 22و 698 قانون مجازات اسلامي و با در نظر گرفتن وضع خاص متهم و سوابق ، مشاراليه به پرداخت چهارميليون ريال بدل از چهارماه حبس تعزيري محكوم و اعلام مي نمايد. در خصوص شكايات ديگر صدا و سيما عليه متهم داير بر نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي وايراد افتراء از طريق سخنراني در مسجد آقا كوچك گرگان و همچنين اظهار نظر در خصوص عملكرد صدا وسيما و همچنين شكايت نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ، دادگاه با توجه به مدافعات متهم و با در نظر گرفتن اصول هشتاد وچهارم وهشتاد و ششم قانون اساسي،مدارك ومستندات ابرازي از طرف شكات را جهت انتساب بزه به متهم كافي ندانسته و مستنداً به اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به لحاظ عدم اقناع وجداني جهت احراز تحقق بزه حكم برائت متهم را در اين قسمت از پرونده صادر و اعلام مي نمايد راي صادره حضوري و ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي در محاكم تجديد نظر استان تهران مي باشد.

لایحه تجدید نظر خواهی در مورد حکم اولیه دادگاه
بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران
با سلام ، پیرو تقاضای تجدید نظر وکیل اینجانب نسبت به حکم صادره اولیه از شعبه 1083 در مورد اینجانب بدینوسیله لایحه دفاعیه تقدیم می گردد.
همانطور که در بازرسی و دادرسی اولیه اظهار داشتم اصولا شکایت صدا و سیما که یک دستگاه حکومتی و شخص حقوقی است و در حوزه نظارتی مجلس شورای اسلامی قرار دارد .در مورد اظهار نظر نمایندگان مجلس که بموجب اصول 84 و 86 قانون اساسی و موارد74 و 75 آئین نامه داخلی مجلس که از محکم ترین قوانین است ، قابل تعقیب قضایی نیست و لذا علی رغم همکاری با بازپرس محترم جهت روشن شدن موضوع از دفاع در محضر دادگاه خودداری نمودم . بنده بعنوان نماینده مجلس مقام ناظر عمومی بر کلیه امور کشور را داشته ام و حق داشته ام در کلیه امور اظهار نظر نمایم که از جمله آنها اخبار واصله در مورد عملکرد دستگاههاست . جهت استحضار ریاست محترم دادگاه عرض می نمایم اینجانب عضو هیات مشترک تعیین شده از طرف روسای قوای مقننه و قضائیه جهت تبیین حوزه مصونیت قضایی نمایندگان مجلس بوده ام و بحث اقناعی مستوفایی در هیات مزبور صورت گرفت و منجر به تنظیم سند واحدی در مورد برداشت از اصول و موارد فوق الذکر گردید . علی ایحال نظر به اینکه فعل دادگاه در صدور حکم در این مورد را قابل تجدید نظر خواهی می دانم از محضر دادگاه محترم تقاضای رسیدگی مبتنی بر استدلال فوق را دارم. علاوه بر این توجه دادگاه محترم را به مواردی که در بازرسی اعلام داشته ام معطوف می دارم . متن پاسخ این بنده به این شرح بوده است :
_"در مورد شکایت مورخ 9/4/80 صدا و سیما بنده شنیده خود را اعلام کرده ام و احتمالی بودن شنیده را نیز اظهار کرده ام با اینحال اگر صدا و سیما صراحتا خبر احتمالی مذکور را تکذیب کند بنده در جهت اثبات شنیده خود ادله لازم را به دادگاه ارائه خواهم نمود . در مورد نسبت به سوال بدلیل آنکه خبر روزنامه خلاصه شدهء ،مطالب است مشروح سوال ذکر نشده زیرا متن سوال موجب پاسخ اینجانب و اشاره به شنیده فوق الذکر شده است ." " در مورد پرونده موضوع شکایت مورخ 9/4/80 شماره 2682-1150 صدا و سیما قبلا پاسخ موجز داده ام . آنچه بنده مدعی شده ام شنیده ام به هیچ عنوان دروغ نبوده است و آن مطلب بسیار در آن زمان شایع بود و چیزی هم نبوده است که از صدا و سیما بعید باشد . نظیر اینگونه اخبار هم اکنون در اخبار ساعت 20:30 شبکه دوم سیما مکرر بیان می شود در حالیکه بسیاری از آنها اساسا و یا بعضا صادق نیست " بر اساس متن روزنامه نوروز که مستند شکایت است اظهارات اینجانب درپاسخ به سوالی است که ادعای فوق را مطرح کرده است .بنده در مقامی نبوده ام که اظهار نظر در صحت و سقم مطلب بنمایم لذا صادقانه احتمالی بودن خبر مذکور را ذکر کرده ام که خود دلیلی بر فقد سوء نیت است .و با توجه به اینکه چنین مطلبی در آن زمان شایع بوده و حتی خود بنده شنیده بودم که فیلمی در این مورد به بیت مقام معظم رهبری ارسال شده است به سوال مذکور پاسخ داده ام . اینجانب به بازپرس محترم اعلام نمودم در صورتی که لازم است می توانم برخی از مقامات مسئول در بیت رهبری را در این مورد به شهادت بطلبم که نیازی اعلام نشد . با اینحال چنانچه دادگاه محترم از ریاست سابق و یا فعلی صدا و سیما اظهاری مبنی بر تکذیب موضوع دریافت کنند بنده مسئولیت خویش را در این مورد خواهم پذیرفت . بدیهی است مدیر کل حقوقی صدا و سیما اطلاعی از مجموعه اقدامات و فعالیت های صدا وسیما ندارد و راسا نمی تواند نسبت به تکذیب اقدام نماید . تاکنون نیز هیچگونه تکذیب رسمی در مورد ادعای مطرح شده در پرونده وجود ندارد . بنابراین هیچیک از مواد عنوان اتهامی مصداق ندارد . اینجانب در مستند شکایت نه خبری را اعلام کرده ام که در پاسخ به سوال، احتمالی بودن صحت خبر عنوان شده در سوال را مطرح کرده ام ، و نه وقوفی به کذب بودن آن داشته ام که تا کنون نیز چنین وقوفی حاصل نشده است و نه قصد تشویش اذهان عمومی را داشته ام که چنین قصدی برای نماینده مجلس در برابر اشخاص حقوقی حکومتی که تحت نظارت او هستند قابل اثبات نیست و بنده نیز از آن بری بوده ام . همانطور که در بازپرسی مرحله دوم نگاشته ام بسیاری از نشریات و خبرگزاریها و بخصوص صدا و سیما در بخش های خبری خود اقدام به انتشار شنیده هایی می کنند که در بسیاری و یا بعضی از موارد تماما و یا بعضا صادق نیست . نظر ریاست محترم دادگاه را به مصاحبه اخیر رئیس محترم قوه قضائیه معطوف می دارم که از نحوه پخش اخبار حتمی پرونده های مفاسد اقتصادی گلایه مند بودند و از شهرام جزایری نام برده اند که اظهارات وی در متهم ساختن سایرین بدون طی مراحل اثبات بطور گسترده در صداو سیما انعکاس یافت .جالب آنکه ایشان خبر داده اند که هنوز حکم وی نهایی نشده است .در این حال شما حجم مطالب منتشر شده از صدا و سیما نه فقط در مورد شخص وی بلکه در مورد سایرین که بی محابا نامشان در بخش های مختلف صدا و سیما برده شده است را ملاحظه بفرمائید و یا برنامه هایی نظیر ... بگذریم . اینجانب که پزشک و عضو هیات علمی دانشگاه و نماینده مجلس شورای اسلامی و در برهه هایی عضو هیات رئیسه و نایب رئیس مجلس بوده ام و بارها بخاطر شکایت های صدا و سیما و برخی نهادهای حکومتی دیگر احضاریه دریافت داشته و در دادسرا حاضر شده ام ، از روز اول نسبت به احضار خویش معترض بوده ام چرا که بازپرس محترم در بسیاری از موارد از ابتدا می توانسته است تشخیص بدهد که موضوع در حد شکایت و شایسته رسیدگی قضایی نیست . خوشبختانه در چهار پرونده از پنج پرونده مطرح در دادگاه اولیه که صدا و سیما شاکی 4 مورد آن بوده است دادگاه خود را فارغ از رسیدگی تشخیص داده و یا تبرئه شده ام. در این موردباقی مانده نیز اگر خود تشخیص می دادم که حقی توسط اینجانب تضییع شده است به دفاع نمی پرداختم و تجدید نظر خواهی نمی کردم . با عنایت به موارد فوق الذکر تقاضای رسیدگی و تجدید نظر در حکم اولیه را دارم .
با احترام- دکتر علی شکوری راد-21/8/84


متن حکم دادگاه تجدید نظر استان

بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ :9/11/84
کلاسه پرونده : 84/36 144
مرجع رسیدگی : شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران
تجدید نظر خواه : علی شکوری راد با وکالت آقای صالح نیک بخت بنشانی تهران – خ دکتر بهشتی بعد از خیابان پاکستان
شماره 259 طبقه دوم واحد 7
تجدید نظر خواننده :
تجدید نظر خواسته : دادنامه شماره140 مورخه 29/9/83 صادره از سوی شعبه 1083 دادگاه
گردشکار پرونده
پس از وصول پرونده و ثبت به کلاسه فوق و اجرای تشریفات قانونی در وقت فوق العاده /مقرر جلسه رسیدگی با حضور امضا، کنندگان ذیل تشکیل است پس از ملاحظه و مطالعه اوراق و تشخیص کفایت و انجام مشاوره ختم رسیدگی را اعلام و بشرح آتی اتخاذ تصمیم می نماید.
رای دادگاه
در خصوص تجدید نظر خواهی علی شکوری راد با وکالت آقای نیک بخت وکیل محترم رسمی دادگستری نسبت به دادنامه شماره 140 مورخ 29/9/83 صادره از شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران دایربه محکومیت از اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان موضوع شکایت سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی تهران به پرداخت چهارمیلیون ریال جزای نقدی بدل از چهار ماه حبس تعزیری نظر به اینکه دفاع تجدید نظر خواه بر این امر استوار شده که وفق اصول 84و86 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمایندگان مجلس قابل تعقیب قضایی نمی باشند در نتیجه رای مذکور را مخدوش اعلام و به آن اعتراض کرده است با توجه به محتویات نظربه اینکه اصول مذکور قانون اساسی ناظربه اظهار نظر نمایندگان مجلس درحیطه ایفای وظایف نمایندگی در مجلس شورای اسلامی است و شامل اظهار نظرهای غیر مسئولانه آنان در خارج از مجلس و مصاحبه های آنان با رسانه های داخل و خارج نمی باشد و علاوه بر آن اظهار نظر با نشر اکاذیبی که خود تجدید نظر خواه هم اعتقاد راسخی به جزمیت آن نداشته است دو مقوله کاملا جدا از یکدیگر است نتیجتا دادنامه معترض عنه که با تشخیص توجه اتهام مذکور و در نهایت تخفیف صادره شده است مغایرتی با مبانی قانونی و اوضاع و احوال موضوع نداشته و تقاضای واصله با هیچیک از شقوق ماده 240 قانون آئین دادرسی کیفری منطبق نبوده لذا به رد تقاضای مذکور و استنادا به بند الف از ماده 257 قانون اساسی کیفری تائید آن اظهار نظر می نماید رای صادره حضوری و مطابق بند 4 از قانون اخیرالذکر مذکور قطعی است.
رئیس شعبه36 دادگاه تجدید نظر استان تهران- سید احمد زرگر مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران – عباسیان

دنبالك

TrackBack URL for this entry:
http://gollejeh.com/cgi-bin/mt334/mt-tb.cgi/31

نظرات

بهزاد عبدی :

سلام
به قول گوته قله های بزرگ را باید از بالای قله های بزرگتر دید.
موفق باشید

 

اكبر :

آقا هركي خربزه ميخوره پاي لرزشم ميشينه!راستي مقام معظم يا مقام به تنهايي؟؟

 

علي فدائي :

اين در واقع محكوميت شاكيه نه محكوم.

 

نقی :

نابرده رنج گنج میسر نمی شود...مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد

امیدوارم این محکومیت باعث نشود شما را رد صلاحیت کنند.

شکوری: قانونا این محکومیت موجب محرومیت از حقوق اجتماعی از جمله نامزدی نمایندگی مجلس نیست. اگر بخواهند به قانون عمل کنند البته.

 

ایران در ظلمت :

من متعجبم از شما !!! که با اینکه میدونید رد صلاحیت میشید باز میرید درخواست کاندید شدن میکنید.با شما بجرم تشویش اذهان عمومی مجرم هستید. تا زمانی که هنوز اقایان سرکارند . این حکم برای شما بریده شدست و محکوم به رد صلاحیت هستید.
ولی ایکاش سایر دوستان علمی و متفکر خودتون که هم در عرصه علمی و اجتماعی محبوبیت نسبی دارند رو تشویق به کاندید شدن میکردید.
شاید یه جوری خدائی ناکرده از فیلتر شورای نگهبان جان سالم بدر میبردند میرفیتم بهشون رای میدادیم.

 

رضا دلپاك :

اين جريان پرونده درست كردن حكايت جالبي دارد! خوب است براي هر شهروند ايراني براي روز مبادا يك پرونده اي بسازند.
جالب است در بيرون با دنيا طرفيم و در داخل هم با خود مي جنگيم. مي خواهيم آينده روشني هم داشته باشيم!

 

علي :

آقا بعضي وقت ها حكم محكوميت نشانه افتخاره به اين حكم افتخار كن . عاقبت امثال آقاي مرتضوي ديديني است در تاريخ .

 

ارسال نظرات

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007