« زیارت حاجی | اول دفتر | هادی »

شیطانک ها

در یادداشت اخیر من با عنوان "احراز صلاحیت، حرف نو یا تازه حجاریان" که پنجشنبه گذشته بر روی وبلاگ قرار دادم این پاراگراف وجود دارد:

"آقای حجاریان در این مصاحبه از نظر حقوقی و فقهی موضوع بررسی صلاحیت را بحث کرده اند و ضمن تایید نظر شورای نگهبان در مورد احراز صلاحیت، تبصره ای به آن زده اند که اصل نظر شورای نگهبان را هوا می کند. با این حال در این مورد نیز، آنچه در جامعه طنین انداز خواهد شد همان گزاره اول است. یعنی حجاریان نظر شورای نگهبان را تایید کرد. یعنی تا اینجا بین حجاریان و شورای نگهبان توافق حاصل است و فقط در مورد تبصره آن اختلاف نظر وجود دارد و حالا باید بحث شود. همان بحثی که روزنامه کیهان بازکرده است .در این میان فقط بسیاری از مخاطبان سر در گم می شوند که حالا چه کار باید بکنند."

سایت "جهان نیوز" که از پشتوانه مالی بالایی برخوردار است و روزانه چندین بار برای مشترکین تلفن همراه اخبارخاصی را پیامک می کند، قسمتهایی از این یادداشت را بدون ذکر منبع و بصورت نقل قول بر روی سایت خود قرار داده وجمله ای را نیز جعل کرده و در بین این خبرگنجانده و سپس همان را تیتر خبر ویژه خود نموده است. ببینید:

تیتر خبرجهان نیوز: ويژه/ هیچ فرقی بین حجاریان و روزنامه کیهان نیست
شکوری راد نوشته است: آقای حجاریان در این مصاحبه از نظر حقوقی و فقهی موضوع بررسی صلاحیت را بحث کرده اند و ضمن تایید نظر شورای نگهبان در مورد احراز صلاحیت، تبصره ای به آن زده اند که اصل نظر شورای نگهبان را هوا می کند؛ با این حال در این مورد نیز آنچه در جامعه طنین انداز خواهد شد، همان گزاره اول است یعنی حجاریان نظر شورای نگهبان را تایید کرد.
وی معتقد است در تأیید این شیوه از احراز صلاحیت، هیچ فرقی بین حجاریان، شورای نگهبان و روزنامه کیهان نیست
.

البته در یک اقدام هماهنگ و در حالی که منبع اصلی خبر در دسترس بوده است، سایت رجانیوز، البته با ذکر منبع، همین جعل و تحریف را با شیطنت کمتری انجام داده است. ببینید:

شکوری راد در ادامه آورده است: آقای حجاریان در این مصاحبه از نظر حقوقی و فقهی موضوع بررسی صلاحیت را بحث کرده اند و ضمن تایید نظر شورای نگهبان در مورد احراز صلاحیت، تبصره ای به آن زده اند که اصل نظر شورای نگهبان را هوا می کند؛ با این حال در این مورد نیز آنچه در جامعه طنین انداز خواهد شد، همان گزاره اول است یعنی حجاریان نظر شورای نگهبان را تایید کرد.اما در مورد اصل بحث هم نکاتی هست که آقای حجاریان نسبت به آنها غفلت ورزیده اند.
وی معتقد است در تأیید این شیوه از احراز صلاحیت، هیچ فرقی بین حجاریان، شورای نگهبان و روزنامه کیهان نیست
.

حالا باید سوال کرد این "وی معتقد است" از کجا برداشت شده است در حالی که تصریح کرده ام حجاریان، نظر شورای نگهبان را هوا کرده است
آیا در آنجا کسی هست که به روز جزا اعتقاد داشته باشد؟

دنبالك

TrackBack URL for this entry:
http://gollejeh.com/cgi-bin/mt334/mt-tb.cgi/24

نظرات

نقی عبدالجوادی دستجردی :

از آقای حجاریان تئوریسین اصلاحات بعید بود. مردم معمولا متن کامل نوشته ها را نمی خوانند و فقط با خواندن گزیده ها یا عنوان نوشته از کنار ان می گذرند.آقای حجاریان باید قبلا فکر این قضیه را می کرد و نباید آتو به دست دیگران می داد.

 

ارسال نظرات

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007