« گزاره نادرست | اول دفتر | دریافت واقعیت ها و پتانسیل ها »

سود ِ مکر

امیرالمومنین علی(ع) که رفتا ر و گفتا رش ملاک حق و عدل برای شیعیان اوست، در خطبه 41 نهج البلاغه* پس از مقدمه ای که در آن می فرماید" ای مردم! وفا همراه صدق است ومن هیچ سپری نگهدارنده تر از آن نمی بینم و کسی که بداند سرنوشت نهایی او چیست، مکر نمی کند." بیان می کند: " مادر زمانی به سرمی بریم که اکثر مردمش مکر را هوشیاری تلقی کرده اند و نادانان این مکرپردازی را به مهارت در چاره جویی نسبت می دهند.
اینان در چه وضعی هستند! خدا آنان را بکشد!

انسان ِ آگاه به دگرگونی ها و تغییرات امور راه حیله گری را می بیند، ولی در مقابل او از امر و نهی خداوندی مانعی برای ارتکاب به حیله گری وجود دارد و در نتیجه آن حیله گری را در عین حال که قدرت بر اعمال آن دارد، رها میکند و کسی که هیچ تاٌثر و اجتنابی در دین ندارد، فرصت را برای حیله گری غنیمت می شمارد."
همزمان با علی(ع) که بر مبنای وفای به عهد وصدق و یکرنگی حکومت خویش را اداره می کرد در سرزمین شام حکومتی بر پا شده بود که مبنای آن مکر و نیرنگ بود. در این میان برخی از مردم حاکمان شام را ستایش می کردند که در کار حکومت ، چاره جویانی زیرک و زبردست هستند. تا آنجا که در برخی کتاب های تاریخی ازحاکم شام و دستیارش عمرو عاص به عنوان "دهات" یا با هوشان عرب یاد شده است.
خوشبختانه زمانه ای که ما در آن بسر می بریم آن گونه نیست که مردم مکر را از وفای به عهد و صدق باز نشناسند ویا آن را نشان زیرکی و درایت بدانند. اما چرا کسانی در این حکومت که افتخارش تبعیت از روش و منش حضرت علی (ع) است چنین می کنند واینکه ، نه تنها تحمل بلکه بعضاٌستوده می شوند و ارتقاء نیز می یابند، جای تعجب دارد.
مثال های بسیاری از عملکرد صدا و سیما، روزنامه کیهان، شورای نگهبان ، بخش هایی از دستگاه قضایی و برخی نهادهای عمومی وجود دارد که فارغ از امر و نهی الهی کار خویش را پیش برده اند تا به امروز رسیده اند و رسیده ایم. آیا آنان به سرنوشت نهایی و بازگشت گاهی که پیش روی همه است نمی اندیشند؟
در بالا از ترجمهء مرحوم علامه جعفری استفاده شده است اما قسمت پایانی این خطبه را استاد دکتر سید جعفر شهیدی رساتر و بدین گونه ترجمه کرده است : " گاه بود که مرد آزموده و دانا از چارهء کار آگاه است اما فرمان خدا وی را مانع راه است. پس دانسته و توانا بر کار، چاره را واگذارد تا آن که پروای دین ندارد ، فرصت شمارد و سود آن بردارد."
پاورقی :
متن اصلی خطبه بدین شرح است : ایهاالناس! ان الوفا توام الصدق، و لا اعلم جنة اوقی منه وما یغدر من علم کیف المرجع. و لقد اصبحنا فی زمان قد اتخذ اکثر اهله الغدر کیسا ، و نسبهم اهل الجهل فیه الی حسن الحیله.
ما لهم! قاتلهم الله! قد يرى الحُوّل القُلّب وجه الحيلة ودونها مانع من أمر الله ونهيه، فيدعها رأى العين بعد القدرة عليها، وينتهز فرصتها من لا حريجة له في الدين.

دنبالك

TrackBack URL for this entry:
http://gollejeh.com/cgi-bin/mt334/mt-tb.cgi/10

ارسال نظرات

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007