« سود ِ مکر | اول دفتر | از سردار نظری تا سردار رادان »

دریافت واقعیت ها و پتانسیل ها

یادداشت آقای عبدالله مومنی در هفته نامه اعتماد مورخ 15/9/86 با عنوان" جنبش دانشجويي نحيف اما ايستاده" از این جهت که
در آن به دریافت واقعیت های جدیدی اشاره شده است که در خور توجه هستند ارزشمند است.
ظاهرا ٌ با آقای مومنی داریم به تفاهم می رسیم
بسیاری از جمع بندی های ایشان همان چیز هایی است که بنده نیز تا کنون بر آنها تاکید داشته ام.البته معتقدم هنوز واقعیت های دیگری هست که می تواند

جایگزین ذهنیت هایی که دانشجویان ِ در حال فارغ التحصیل شدن را به یاٌس و بن بست کشانید گردد و پتانسیل جریانات دانشجویی را افزایش دهد. جنبش دانشجویی که بنده هم معتقدم بسیار با تسامح از آن نام برده می شود نمی تواند مورد برنامه ریزی قرار گیرد و کسی متولی آن نمی تواند باشد.آن را فقط هنگام پیدایش می توان باز شناخت و شاید تقویت کرد. لازمهء پیدایش آن هم پیوند با تودهء مردم است. به گمان من شعار عدالت خواهی دانشجویان اگر توسط مردم باور شود این پتانسیل را ایجاد می کند.
: برخی از فراز های مورد نظر من در یادداشت ایشان اینها هستند

نقطه يي که اين طيف هاي متفاوت[دانشجویی] در آن با هم تلاقي مي کنند شهامت اعتراض و پرداخت هزينه براي ايده هايي است که البته شجاعت حاملانش گواه حقانيت آنها نيست.

اما تکرار خطاهايي از يک جنس و ارتکاب اشتباهاتي که گذشته جنبش دانشجويي بارها آن را متذکر شده قابل قبول نيست.

مفهوم جنبش براي جريانات دانشجويي مورد پرسش است.

گذاشتن باري بيش از توان اين ظرفيت بر دوش جريانات دانشجويي مي تواند موجب از بين رفتن حاملان آن شود.

جريانات دانشجويي بايد با درک ميزان واقعي پتانسيل ها و ظرفيت هاي خود در فضاي فعلي، جايگاهي معين، درخور و حقيقي به خود اختصاص دهند.

اگر در ماهيت خود دچار توهم باشيم اهدافي مبهم و غير قابل دسترس نيز براي خود در نظر خواهيم گرفت که دستيابي به آنها محال و يأس و دلزدگي نتيجه يي محتوم خواهد بود.

آيا گذار به دموکراسي، تحول در ساختار سياسي و تلاش براي تغيير مفاد قانون اساسي در زمانه يي که به روشنفکران زاويه نشيني و به فعالان سياسي انفعال تحميل شده وظيفه دانشجويان است؟

اگر دانشجويان بتوانند تمامي آن کاري را که بنا بر ماهيت دانشجو بودن شان مي توانند انجام دهند به سرانجام برسانند قطعاً گشايشي در برخي از گره هاي فرو بسته دوران ما حاصل خواهد شد.

جنبش دانشجويي تنها با تکيه بر خصايل دانشجويي ماندني است.

دنبالك

TrackBack URL for this entry:
http://gollejeh.com/cgi-bin/mt334/mt-tb.cgi/11

نظرات

محمد فدايي :

با سلام ، مهمترین انتظاری که ما بینندگان از وبلاگ شما ميتوانيم داشته باشيم ،‌ در درجه اول استفاده از ظاهري در خورمفاهيم و ايده هاي جذاب و قابل احترام شما ميباشد. به نظر ، استفاده از فونتي واضح تر، رنگ آميزي امروزي تر و البته در كنا ر نقل قولها واحتمالا كپي پيستها كردنها ودر جهت زنده تر كردن وبلاگتان متنهايي باقلم خود ، هرچند كوتاه ،‌بصورت ساري و جاري رائه نموده تا بينندگان با نظراتتان آشنا گردند..

در درجه دوم، بنظر ميرسد كه عليرغم فعاليت شما در عرصه سياست ،‌نگارشي ساده وروان وبطور خلاصه، جامع ومانع و بدون سياست ورزي موفق تر خواهد بود.
نقاد منتقدي

 

مسيح علي نژاد :

مرد مومن ...چه خانه سردي داري؟ باز كه بر قله نشسته ايد؟ كمي پايين تر بايست استاد و اول ساده سخن گو تا بعد براي تحليل و و تفسير هاي سنگينت هم همه حوصله كنند...نترسيد به پوليست بودن متهم تان نمي كنند ...لپ كلام خودماني تر بنويس برادر...

 

ابتکار سبز :

سلام جناب آفای دکتر
سایت نورسیده شما مبارک امیدوارم سال های سال به پای هم پیر شوید.خاصیت وبلاگ نویسی سادگی بیان، صراحت لهجه( که البته شما دارید) ادبیات خودمانی و در یک کلام حرف دل است تا انشاءالله بر دل نشیند
سربلند و موفق باشید.

 

مسعود :

شما نمي خواهي در مورد حضور تعجب برانگيزتان در ان انجمن اسلامي كذائي امير كبير(شعبه بسيج) توضيح دهيد.
من كه باورم نميشد
ممنون

شکوری: چرا توضیح داده ام می توانید آن را ذیل اظهار نظر آقای محمد امین بخوانید.اگر هم فرصت کنم در این مورد مطلب تفصیلی هم خواهم نوشت.

 

ارسال نظرات

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007