« حجه الاسلام قابل پس از آزادی در دفتر سیاسی جبهه مشاركت | اول دفتر | گزاره نادرست »

دانشجو ، گفتمان عدالت، گفتمان آزادی

متن خبر ایسنا با اندکی ویرایش:
اولين قدم حركت دانشجويان، مسلح شدن به ايدئولوژي و عدالت‌خواهي در كنار آزادي‌خواهي است


سرويس: سياسي
دكتر علي شكوري‌راد با حضور در نشستي با عنوان « ؟ + 18 + 13 + 16» كه از سوي شوراي عمومي انجمن اسلامي دانشجويان دانشكده‌ي فني دانشگاه تهران برگزار شد، به بررسي فراز و فرودهاي جنبش دانشجويي پرداخت.
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران) ايسنا)، عضو اسبق شورای مرکزی دفتر تحكيم وحدت، اظهار عقيده كرد: به نظر می رسد يك ابهام كلي و سردرگمي در جامعه‌ي دانشجويي ما بخصوص دانشجوياني كه مي‌خواهند نقش خود را در مناسبات اجتماعي و سياسي پيدا كنند، وجود دارد.
وي با اشاره به گذشته‌هاي جنبش دانشجويي و با بيان اينكه اين گذشته‌ها فراز و فرودهايي داشت، افزود: دانشجويان را در 13 آبان 58 اثرگذارتر از 16 آذر 32 ارزیابی می کنم


متن خبر ایسنا با اندکی ویرایش:
اولين قدم حركت دانشجويان، مسلح شدن به ايدئولوژي و عدالت‌خواهي در كنار آزادي‌خواهي است


سرويس: سياسي
دكتر علي شكوري‌راد با حضور در نشستي با عنوان « ؟ + 18 + 13 + 16» كه از سوي شوراي عمومي انجمن اسلامي دانشجويان دانشكده‌ي فني دانشگاه تهران برگزار شد، به بررسي فراز و فرودهاي جنبش دانشجويي پرداخت.
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران) ايسنا)، عضو اسبق شورای مرکزی دفتر تحكيم وحدت، اظهار عقيده كرد: به نظر می رسد يك ابهام كلي و سردرگمي در جامعه‌ي دانشجويي ما بخصوص دانشجوياني كه مي‌خواهند نقش خود را در مناسبات اجتماعي و سياسي پيدا كنند، وجود دارد.
وي با اشاره به گذشته‌هاي جنبش دانشجويي و با بيان اينكه اين گذشته‌ها فراز و فرودهايي داشت، افزود: دانشجويان را در 13 آبان 58، اثرگذارتر از 16 آذر 32 ارزیابی میکنم، اگر چه هر دو، روزهايي ضد امپرياليستي بوده‌اند.
نماينده‌ي سابق مجلس شوراي اسلامي، يادآور شد: پيش از انقلاب گفتمان چپ، گفتمان انقلاب بود و پس از آنكه گفتمان انقلاب اسلامي بر گفتمان چپ كمونيستي غلبه پيدا كرد، هم چنان دارای پيام مبارزه‌ي ضد امپرياليستي بود.
اين فعال سابق دانشجويي، با تاكيد بر اينكه تا قبل از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، ضد امپرياليست بودن شاخصه‌ي بزرگ دانشجويان مبارز بود، گفت: اين ضد امپرياليست بودن ذيل گفتمان ماركسيستي و يا گفتمان اسلامي قرار مي‌گرفت و هم‌اكنون هم در دنيا دانشجويان مبارز با يك استثناي كوچك در كشور ما دارای انگیزه ضد امپرياليستي هستند.
وي اظهار عقيده كرد: دانشجويان ما به دليل اينكه مسائل سیاست داخلي پررنگ است، مبارزه ضد امپرياليستي‌شان كمرنگ شده است.
شكوري‌راد، 13 آبان را يك روز بسيار بزرگ در تاريخ ایران عنوان كرد و گفت: دانشجويان پس از انقلاب به مراتب بيشتر از پيش از انقلاب نقش‌آفرين بودند.
نماينده‌ي سابق مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: پس از انقلاب به دليل اينكه پتانسيل انقلابي و آگاهي خيلي زياد بود، دانشگاه‌ها محل تجمع افراد آگاه و مبارزي بود كه نسبت به شرايط كشور حساس بودند، آنها دائم فكر مي‌كردند كه بايد براي انقلاب چه‌كار كنند.
عضو سابق دفتر تحكيم وحدت، فضاي سياسي بين سال‌هاي 60 تا 62 را که بدنبال حوادث سال 60 ایجاد شد بسته خواند و گفت: انحصار سياسي آن دوره، در سال 62 با ورود دانشجويان به عرصه سیاسی شكسته شد و در انتخابات دورهء دوم مجلس شوراي اسلامي، حضور دانشجویان گرچه نتيجه‌ي انتخابات را خيلي دگرگون نكرد اما اثرات زيادي بر جای گذاشت تا اینکه در دوره‌ي سوم جناح چپ اسلامي مجلس را در دست گرفت. اين كار با همت اولیه دانشجويان انجام شد.
وي رحلت امام (ره) را دوران فرود جنبش دانشجويي عنوان كرد و گفت: از سال 68 تا 73 دورهء فرود جنبش دانشجويي بود. تا اينكه در سال 73 سخنان رهبري نقطه‌ي عطفي در شرايط آن روز بود . ايشان به خلاء وجود يك نيروي منتقد اشاره كردند و فراخوان داده شد كه دانشجويان وارد عرصه‌ي نقد شوند.
شكوري‌راد با بيان اينكه دانشجويان از اين فرصت بخوبی استفاده كردند، گفت: در سال 76 دانشجويان بار ديگر در نقطه‌ي اوج قرار گرفتند. هر چند باز هم به دليل استفاده نكردن از تجربيات پيشين وارد عرصه‌ي رهبری سیاسی و زورآزمايي های سیاسی شدند و شرایط دوران اصلاحات را از دست دادند.
نماينده‌ي سابق مجلس شوراي اسلامي، به دوره‌ي التهابات دانشجويي پس از دوم خرداد اشاره و ابراز عقيده كرد كه دانشجويان در يك دوره‌ روند انحطاط و حرکت قهقرايي را در نقش‌آفريني بروز دادند كه شدت آن را در تحريم انتخابات شوراي دوم و انتخابات دوره‌ي نهم رياست جمهوري ديديم و آن نقش‌آفريني مثبت به نقش‌آفريني منفي كه به دليل برخي سرخوردگي‌ها بروز یافت تبديل شد
به عقيده‌ي عضو سابق دفتر تحكيم وحدت، به نظر مي‌رسد، فضايي پيش آمده كه شاید دوباره شاهد آمدن دانشجويان به صحنه باشيم.
عضو اسبق دفتر تحكيم وحدت يادآور شد: دفتر تحكيم وحدت طرح انقلاب فرهنگي را ريخت اما فرمان آغاز انقلاب فرهنگي از سوي دفتر تحكيم وحدت صادر نشد بلکه برخی دانشگاه ها راساً اقدام به آغاز حرکت کردند.
نماينده‌ي سابق مجلس شوراي اسلامي، گفت: در آن زمان 80 درصد دانشجويان گرايشات سياسي داشتند و دانشجويان در جريان حركت 13 آبان چنان اعتباري پيدا كرده بودند كه هر كسي هر جا اعلام مي‌كرد، دانشجو است او را در صدر مي‌نشاندند؛ بگذريم كه هم‌اكنون آن جريان مورد نقد واقع مي‌شود.
شكوري‌راد با اشاره به افزايش جمعيت دانشجويي كشور، ابراز عقيده كرد كه اين قشراگرچه به لحاظ جمعيتي رشد پيدا كرده‌است توانايي ذهني‌شان در عرصه سیاسی كاهش پيدا كرده است؛ به طوري كه در زمان انقلاب فضای جامعه‌ي دانشجويي ايدئولوژيك بود اما هم‌اكنون حتي در درون انجمن‌هاي اسلامي كه بخش ايدئولوژيك دانشجويان هستند درصد دانشجويان ايدئولوژيك خيلي كم است.
وي تصريح كرد: ايدئولوژي بسیار انرژي‌ بخش است و مي‌تواند انگيزه ايجاد كند.
عضو اسبق دفتر تحكيم وحدت، معيارهاي ذهني كه دانشجويان بايد داشته باشند را 80 درصد عدالت‌خواهي و 20 درصد آزادي‌خواهي عنوان كرد و گفت: اين 80 درصد عدالت‌خواهي در دانشجويان ما گم شده است و علت اينكه نمي‌توانند حركت كنند، اين است كه آنچه كه دانشجويان را به مردم پيوند مي‌دهد عدالت است و هم‌اكنون دانشجويان داراي يك خلا 80 درصدي عدالت‌خواهي هستند.
نماينده‌ي سابق مجلس شوراي اسلامي، ابراز عقيده كرد كه عمدهء دانشجويان ما آنقدر به آزادي‌خواهي پر و بال داده‌اند كه جايي براي عدالت‌خواهي نمانده است و از سوي ديگر جریانی بنام عدالت‌خواه از سوي جریانی از بیرون،بصورت ابزاری در دانشگاه ايجاد شده است که موجب ديد منفي نسبت به عدالت‌خواهی در بین دانشجویان شده است.
شكوري‌راد با اعتقاد بر اينكه مردم آنقدر كه به عدالت‌ توجه دارند به آزادي‌ هایی كه روشن‌فكران به آن فكر مي‌كنند توجه ندارند، نقطه‌ي انحراف انجمن‌هاي اسلامي را در اين دانست كه همه‌ي گفتمان‌شان را به گفتمان آزادي‌خواهي تبديل كرده‌اند و از جامعه جدا افتاده‌اند.
وي ابراز عقيده كرد در عین حال طرح مصنوعي و انفعالی عدالتخواهي هم مورد توجه مردم قرار نگرفت.
عضو اسبق دفتر تحكيم وحدت، تاكيد كرد: اشتباه است كه دانشجو فكر كند ذيل گفتمان آزادي‌خواهي صرف مي‌تواند حركت كند؛ چرا كه گفتمان عدالت‌خواهي است كه مردم را به حركت در مي‌آورد.
عضو اسبق دفتر تحكيم وحدت، با بيان اين كه هم‌اكنون تشكل‌هايي را به موازات انجمن‌هاي اسلامي در دانشگاه‌ها شكل داده‌اند، ابراز عقيده كرد كه بخشي از دانشجويان را نيز دانشجويان عدالت‌خواه ناميده‌اند كه هم گفتمان عدالت‌خواهي و هم انگيزه براي گرفتن اين گفتمان را تضعيف كنند و هم به مردم بگويند كه عدالت‌خواهي دانشجويي همين است.
نماينده‌ي سابق مجلس شوراي اسلامي، اولين قدم حركت دانشجويان را مسلح شدن به سلاح ايدئولوژي و گفتمان عدالت‌خواهي در كنار گفتمان آزادي‌خواهي دانست.


دنبالك

TrackBack URL for this entry:
http://gollejeh.com/cgi-bin/mt334/mt-tb.cgi/9

ارسال نظرات

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007